სასაჩუქრე სერთიფიკატის შეძენა

ეს სასაჩუქრე სერთიფიკატი გაეგზავნება მიმღებს, მას შემდეგ, რაც თქვენი შეკვეთა იქნება გადახდილი.

ვეთანხმები იმ პირობას, რომ სასაჩუქრე ვაუჩერი არ ექვემდებარება დაბრუნებას.