მიწოდება


 საქონლის მიწოდების ღირებულება ქალაქ თბილისის საზღვრებში -  7.00 ₾
ქალაქ თბილისში მიწოდების დრო:  ყოველდღე 10:00 -დან 20:00 საათამდე   
საქონლის მიწოდების ღირებულება საქართველოს საზღვრებში (ქალაქ თბილისის გარეთ) - 15.00 ₾ 
საქონლის ტრანსპორტირება საქართველოს გარეთ ხორციელდება საფოსტო სერვისების საშუალებით. ზუსტი ფასი დაანგარიშდება თითოეულ შემთხვევაში ინდივიდუალურად შეკვეთის განთავსების შემდეგ
შეკვეთებისთვის 350.00 ₾-ზე მეტი, ქალაქ თბილისის საზღვრებში, მიწოდების ღირებულება - 00.00 ₾

    შეკვეთის მიღების დროს თქვენ გაქვთ ყველა უფლება შეამოწმოთ ყუთის მთლიანობა, გარეგნობა და, საჭიროების შემთხვევაში, გახსნათ შეფუთვა და შეამოწმოთ შინაარსი. თუ საქონელი დაზიანდა გადაზიდვის დროს, თქვენ უნდა დატოვოთ რათა შეადგინოთ საქონელი ზიანის ანაზღაურება საკურიერო სამსახურის თანამშრომელთან. საქონლის დაზიანების შემთხვევაში, გაგზავნეთ საქონლის და შეფუთვის ფოტო, მისამართზე: bostanikagro w@gmail.com

საქონლის გაცვლა და დაბრუნება 
საქონლის დაბრუნება და გაცვლა შეუსაბამო ხარისხის საქონელი შეგიძლიათ გაგზავნოთ სერვისში საქონლის ფაქტობრივი მიღებიდან 7 დღის განმავლობაში ინტერნეტ მაღაზიაში გაგზავნა. ტრანსპორტირების ხარჯები, რომლებიც დაკავშირებულია კლიენტის მიერ გადახდილი საქონლის დაბრუნებასთან. ინტერნეტ მაღაზიაში საქონლის დაბრუნებისას, დარწმუნდით, რომ საქონელი შეფუთულია ისე, რომ გამოირიცხოს ზიანის ანაზღაურება, როდესაც ისინი თქვენსგან იგზავნება ონლაინ მაღაზიაში. კლიენტიდან დაბრუნება მიიღება მხოლოდ დაცული პრეზენტაციისა და სამომხმარებლო თვისებების შემთხვევაში. იმ შემთხვევაში, თუ დაბრუნებული საქონელი აღმოჩნდა, რომ კარგი ხარისხის ოპერაციის კვალია.
კლიენტიდან დაბრუნება მიიღება მხოლოდ დაცული პრეზენტაციისა და სამომხმარებლო თვისებების შემთხვევაში. იმ შემთხვევაში, თუ დაბრუნებული საქონელი აღმოჩნდა კარგი ხარისხის, ოპერაციული ნიშნები, ოპერაციის ხარვეზები, გაუმართავი ფუნქციონირება, ანაზღაურება არ მიიღება. საქონლის დაბრუნებისას, მხოლოდ საქონლის საფასურს ექვემდებარება ანაზღაურება, სატრანსპორტო მომსახურების ღირებულება არ ექვემდებარება დაბრუნებას.
საქონლის დაზიანების შემთხვევაში, გაგზავნეთ საქონლის და შეფუთვის ფოტო, მისამართზე: bostanikagro w@gmail.com ფოტოების ნახვის შემდეგ, მიიღება გადაწყვეტილება საქონლის შემოწმების საჭიროების დაბრუნების საჭიროების შესახებ. საქონლის დაბრუნების, ანაზღაურებისა და ა.შ. საკითხების გადაწყვეტა, თითოეულ შემთხვევაში, ინდივიდუალურად ხდება კლიენტთან. საქონლის  ინტერნეტ მაღაზიაში bostanika.ge დაბრუნებისას, დარწმუნდით, რომ საქონელი შეფუთულია ისე, რომ გამორიცხოს ზიანის ანაზღაურება.