კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ინფორმაცია კონტაქტების პირადი მონაცემების დაცვის შესახებ 

 ვინ არის პასუხისმგებელი თქვენს მონაცემებზე? 

ევროპარლამენტისა და საბჭოს რეგლამენტის (EU) 2016/679 რეგულაციის სრული დაცვით, ჩვენ გაცნობებთ, რომ თქვენს პირად მონაცემებს დაამუშავებს შპს ბოსტანიკა.

 რა მიზნით ვიყენებთ თქვენს პირად მონაცემებს? 
თქვენი პირადი მონაცემები გამოყენებული იქნება თქვენ მიერ შეძენილი სერვისების მიწოდების მიზნით, დამუშავდება შემდეგი მიზნებისათვის: მივმართოთ კონტაქტებს, ელექტრონულ ფოსტაზე ან ჩვენს ვებგვერდებზე არსებული სხვადასხვა ჩატის საშუალებით გაგზავნილ ყველა შეკითხვას, აგრეთვე გაზეთების გაგზავნას აბონენტები. 

 რამდენი ხანია ინახება თქვენი პერსონალური მონაცემი? 
ჩვენ თქვენს ინფორმაციას შევინარჩუნებთ იმდენ ხანს, რამდენადაც საჭიროა თქვენთან კონტაქტი, ან სანამ მომხმარებელი არ შეგვატყობინებს მათი წაშლის სურვილის შესახებ.

  რა არის ჩვენი სამართლებრივი საფუძველი თქვენი პირადი ინფორმაციის გამოყენებისთვის? 
კონტროლერის სამართლებრივი საფუძველია მონაცემთა სუბიექტის მიერ ჩვენთან კონტაქტის დროს მიღებული თანხმობა.

 რა იურიდიული უფლებები გაქვთ პირადი მონაცემების თვალსაზრისით? 
თქვენ უფლება გაქვთ მოითხოვოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების დაშვება, შეასწოროთ თქვენი პერსონალური მონაცემები, მოითხოვოთ დამუშავების შეწყვეტა, შეასრულოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება შეზღუდული, განახორციელოთ თქვენი მონაცემების პორტაბელურობის უფლება და გაასაჩივროთ ჩვენი დამუშავება თქვენი პერსონალური მონაცემი ელ.ფოსტით გაგზავნით bostanikagro w@gmail.com ან ჩვენს შტაბში წერილობით, რომელშიც გსურთ გამოიყენოთ სავარჯიშო. 
თქვენ აგრეთვე გაქვთ უფლება, ნებისმიერ დროს, უარი თქვან თანხმობაზე, ამის გარეშე იმოქმედებს ამგვარი თანხმობის ამოღებამდე ჩატარებული დამუშავების კანონიერებაზე.
 თქვენ ასევე უფლება გაქვთ შეიტანოთ საჩივარი კომპეტენტური საზედამხედველო ორგანოსთვის, თუ თვლით, რომ თქვენი პერსონალური ინფორმაციის დამუშავება არ შეესაბამება მონაცემთა დაცვის მოქმედი კანონმდებლობას.